Sunday, April 21, 2024
sprzęt kosmetycznysprzęt kosmetyczny

Zastosowania komórek macierzystych w chirurgii plastycznej, wykład dr Danuty Pawlik-Knapik

Wykład wygłoszony podczas Kongresu Naukowego Zespołu PGV.

source

Urządzenie kosmetyczneUrządzenie kosmetyczne

Must Read

Related Articles